MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực tháng 12

Hàng loạt chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực tháng 12

Bỏ bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; nới lỏng điều kiện thăng hạng giản viên đại học... là những chính sách mới về công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ tháng 12.

Công chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Theo quy định cũ tại Điều 16 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, nội dung bồi dưỡng của công chức gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kỹ năng quản lý Nhà nước; quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, nghề nghiệp, hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, theo quy định mới được Chính phủ ban hành ngày 18/10/2021, Nghị định 89 chỉ quy định nội dung bồi dưỡng gồm lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước và theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, từ ngày 10/12/2021 tới đây, công chức không còn phải thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và ngoại ngữ.

Bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV

Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm mức phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV (quy định cũ tại Thông tư 228/2016/TT-BTC chỉ nêu mức phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III). Các mức thu khác vẫn được giữ nguyên như quy đinh cũ.

Cụ thể, mức phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV được quy định như sau:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần.

- Từ 100 - dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần.

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Thông tư 92/2021/TT-BTC về quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Từ 20/12/2021, nhiều văn bản về công chức hết hiệu lực

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Cụ thể, có 7 văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức sẽ được Bộ Nội vụ bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 20/12/2021 gồm:

- Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

- Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 hướng dẫn thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

- Thông tư số 04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009 sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV.

- Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 về tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại học

Theo quy định cũ tại Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT về thi thăng hạng và Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT về xét thăng hạng, giảng viên đại học muốn được thăng hạng thì phải bảo đảm điều kiện là được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

Tuy nhiên, điều kiện này tại Thông tư 31/2021 đã được sửa đổi theo hướng "nới lỏng" hơn cho giảng viên đại học. Cụ thể, giảng viên đại học hạng thấp khi xét hoặc thi thăng hạng lên hạng cao hơn liền kề, thì chỉ cần được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm thăng hạng.

Ngoài ra, Thông tư 31 cũng xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng không dựa vào điểm công trình khoa học, mà căn cứ vào điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ gồm nhiệm vụ khoa học, công nghệ, kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh…

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26/12/2021.

Giang Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên