MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng quý 1, giảm 28% so với cùng kỳ

28-04-2018 - 14:07 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu quý 1 của Hóa chất Lâm Thao đạt 906 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 với doanh thu thuần đạt 905,8 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trêm 148 tỷ đồng, giảm 6,7% so với quý 1/2017.

Cơ cấu doanh thu của Hóa chất Lâm Thao, doanh thu từ NPK các loại đạt trên 658 tỷ đồng, đóng góp khoảng 73% doanh thu trong kỳ. Sản lượng bán NPK đạt 152.557 tấn. Doanh thu từ mặt hàng lân các loại cũng đạt gần 236 tỷ đồng, chiếm 26% doanh thu. Còn lại là doanh thu từ Axit và các sản phẩm khác. NPK cũng là mặt hàng mang lại phần lớn lợi nhuận gộp trong kỳ cho công ty (111,4 tỷ đồng).

Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng quý 1, giảm 28% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu từ tài chính trong kỳ không đáng kể. Còn chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay – hơn 12,6 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trên BCTC công ty thể hiện, tính đến hết quý 1/2018 tổng nợ phải trả của công ty 1.611 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 74 tỷ đồng, lên mức 958 tỷ đồng. Còn vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 58 tỷ đồng, cũng tăng 13 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, riêng quý 1 Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế 39,63 tỷ đồng, mới thực hiện được 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, giảm sút 28% so với cùng kỳ.  

Mai Nguyễn

Tài chính Plus/SSC

Trở lên trên