MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 26.629 tỷ đồng trái phiếu DN được phát hành trong tháng 8, khối Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 39%

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, thị trường trong nước có 534 số đợt đăng ký phát hành trái phiếu, tổng giá trị đạt 239.226 tỷ đồng. Trong đó, số đợt phát hành thành công là 394, tương đương giá trị thu về 157.901,5 tỷ đồng, thông qua tổng số 136 doanh nghiệp tham gia.

Thống kê tình hình phát hành trái phiếu DN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 8/2019 giá trị đăng ký phát hành ghi nhận xấp xỉ 32.037 tỷ đồng, giá trị phát hành đạt 26.629 tỷ đồng, thông qua 60 đợt phát hành (con số đăng ký là 80 đợt).

Kỳ phát hành bình quân trong kỳ đạt 3,6 theo năm; có 33 doanh nghiệp tham gia. Trong đó, Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu giá trị phát hành với 10.304 tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng giá trị phát hành tháng qua, lãi suất bình quân vào mức 7,12%/năm. Bất động sản đạt 3.771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,16% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 8; con số tại các CTCK tương đối thấp với 2,36% - tương đương giá trị 629 tỷ đồng.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, thị trường trong nước có 534 số đợt đăng ký, tổng giá trị đạt 239.226 tỷ đồng. Trong đó, số đợt phát hành thành công là 394, tương đương giá trị thu về 157.901,5 tỷ đồng, thông qua tổng số 136 doanh nghiệp tham gia.

Hơn 26.629 tỷ đồng trái phiếu DN được phát hành trong tháng 8, khối Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 39% - Ảnh 1.

Trước cơn sốt trái phiếu doanh nghiệp, cuối tháng 8/2019 Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các NHTM yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu DN.

Theo NHNN, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động NH trong các tháng đầu năm 2019 cho thấy hoạt động đầu tư trái phiếu DN ở các NHTM trong nước còn tiềm ẩn rủi ro. Bởi một số NHTM có số dư đầu tư trái phiếu DN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tiếp tục tăng nhanh. Số dư đầu tư trái phiếu vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản lớn khi thị trường này chưa hồi phục vững chắc, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DN còn nhiều khó khăn.

Vài NH đầu tư trái phiếu với mục đích khác ở mức cao và biến động lớn, khó kiểm soát hoặc tiếp tục đầu tư trái phiếu với mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành trong năm nay.

Do đó, NHNN yêu cầu NHTM phải kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro. Trong văn bản, Thống đốc NHNN yêu cầu rà soát lại quy định nội bộ, bảo đảm ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu DN về quản lý rủi ro, xác định các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này...

Trên thị trường quốc tế, tháng 8 không phát sinh đợt phát hành nào, tính từ đầu năm đến nay tổng giá trị đã chào bán thành công là 300 triệu USD.

Hơn 26.629 tỷ đồng trái phiếu DN được phát hành trong tháng 8, khối Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 39% - Ảnh 2.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên