MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Hưởng lợi" từ công ty con Mộc Châu Milk, Vilico (VLC) báo lãi 105 tỷ đồng quý 3, hơn gấp đôi cùng kỳ

Tính chung 9 tháng đầu năm 2020 Vilico lãi sau thuế 221 tỷ đồng, vươt 38% kế hoạch năm.

Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico – mã chứng khoán VLC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 775,6 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn lại giảm 11,6% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt gần 269 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,6%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong quý gấp đôi cùng kỳ, lên 163 tỷ đồng chủ yếu tăng chi phí quảng cáo, hỗ trợ. Kết quả, quý 3 Vilico báo lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 125% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 54 tỷ đồng.

Hưởng lợi từ công ty con Mộc Châu Milk, Vilico (VLC) báo lãi 105 tỷ đồng quý 3, hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 2.144 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn giảm gần 10% nên lơi nhuận gộp thu về đạt 664 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của Vilico, doanh thu từ bán sản phẩm sữa đạt 1.894 tỷ đồng, chiếm 88% tổng doanh thu và tăng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán thuốc thu y, thức ăn chăn nuôi đạt 224 tỷ đồng còn doanh thu từ bán bò, bê và các sản phẩm chăn nuôi đạt 30 tỷ đồng.

Vilico cho biết nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ do hợp nhất kết quả kinh doanh khả quan của công ty con Mộc Châu Milk và nhờ công tác quản trị chi tiêu hiệu quả, chính sách hỗ trợ nhà phân phối, hỗ trợ khách hàng với giá bán hợp lý. Trong kỳ chi phí bán hàng của công ty gần gấp đôi cùng kỳ, lên 445 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng chi phí hỗ trợ, quảng cáo.

Tính chung, 9 tháng đầu năm 2020 Vilico báo lãi sau thuế 221 tỷ đồng, tăng 70,7% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành, vượt trên 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 118 tỷ đồng.

Hưởng lợi từ công ty con Mộc Châu Milk, Vilico (VLC) báo lãi 105 tỷ đồng quý 3, hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2.

BCTC ghi nhận, tiền và tương đương tiền đến cuối quý còn hơn 58 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 12 tháng tổng cộng 1.183 tỷ đồng, tăng 558 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tổng tài sản tính đến 30/9/2020 đạt 1.832 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 322 tỷ đồng trong đó công ty không ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính.

Mai Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên