TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HVA lên phương án xử lý khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ

25-12-2018 - 10:14 AM | Doanh nghiệp

HVA lên phương án xử lý khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ

Sau biến cố tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, HVA đã có Chủ tịch HĐQT mới, nhưng công tác bàn giao hồ sơ đến 4 tháng sau vẫn chưa hoàn tất.

Ngày 24/12 vừa qua CTCP Đầu tư HVA đã họp thông qua việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ.

Xử lý các khoản tổn thất từ Ban lãnh đạo cũ

HĐQT công ty thống nhất giao cho ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch HĐQT, làm đầu mối yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Văn An, nguyên Giám đốc tài chính, thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty đang chiếm giữ trái phép cho Ban lãnh đạo mới.

Đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn và ông Lê Văn An phối hợp với ban lãnh đạo mới để thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định và phối hợp xử lý các khoản công nợ của công ty.

Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn và ông Lê Văn An không thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu đang chiếm giữ trái phép và không phối hợp ban lãnh đạo mới thực hiện hoàn ứng các khoản, thì giao ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch HĐQT, tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý hoặc chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Thoái vốn đầu tư tại loạt các khoản đầu tư không hiệu quả

-Chuyển nhượng toàn bộ 280.000 cổ phần tương đương 28 tỷ đồng theo mệnh giá đang sở hữu tại CTCP Phát triển và đầu tư nông nghiệp Hasoco.

-Chuyển nhượng toàn bộ 1.578.984 cổ phần tương đương 15,79 tỷ đồng theo mệnh giá đang sở hữu tại CTCCP Thạch Thành Xuân.

-Chuyển nhượng toàn bộ 600.000 cổ phần tương ứng 6 tỷ đồng đang góp tại CTCP Phát triển xây dựng 199 đối tác.

Biến cố từ ĐHCĐ thường niên năm 2018

Trước đó tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tổ chức ngày 28/8 vừa qua, Đại hội đã thông qua việc ông Vương Lê Vĩnh Nhân đề xuất bổ sung thêm tờ trình về việc miễn nhiệm tất cả các Thành viên HĐQT hiện tại và bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2018-2023.

Đáng chú ý, Đại hội đã không thông qua việc giới thiệu đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội trong đó ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch HĐQT, là chủ tọa Đại hội. Sau đó ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua chủ tọa mới là ông Nguyễn Trung Kiên.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Khánh Toàn đã không nhất trí với việc bãi bỏ tư cách chủ tọa Đại hội của mình. Trong khi đó ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục tổ chức Đại hội với chủ tọa mới là ông Nguyễn Trung Kiên với tỷ lệ tán thành 89%.

Không chỉ chủ tọa không được thông qua, mà thư ký cuộc họp, và ban kiểm phiếu ban đầu cũng không được thông qua, phải biểu quyết thông qua Thư ký mới và ban kiểm phiếu mới.

Kết quả HVA có Thành viên HĐQT mới gồm 3 thành viên được đề cử mới từ nhóm cổ đông lớn bao gồm ông Vương Lê Vĩnh Nhân, ông Tấn Lộc Louis, ông Trương Thế Huy, và 2 thành viên trong danh sách được giới thiệu đề cử ban đầu là ông Nguyễn Khánh Toàn và ông Nguyễn Trung Kiên.

Sau phiên họp ĐHCĐ gần 4 tháng, ngày 13/12/2018 trên website của công ty thông báo ban lãnh đạo mới chưa nhận được sự phối hợp công việc mang tính trách nhiệm trong bàn giao hồ sơ, tài liệu từ ban điều hành cũ. Nêu đích danh việc tắc trách trong bàn giao của cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc, và ông Lê Văn An, nguyên Giám đốc tài chính, và bà Đỗ Thị Hà, kế toán trưởng công ty. Tuy nhiên các file PDF liên quan thông tin này trên Weebsite công ty đều báo lỗi.

Xem Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên