MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, cổ phiếu HDO của Hưng Đạo Container đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết

Ngoài việc từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán, kiểm toán viên còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh có ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của Hưng Đạo Container.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo gửi CTCP Hưng Đạo Container (mã chứng khoán HDO) về việc giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết.

Theo đó, trên BCTC năm 2016 của Hưng Đạo Container được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, tại mục ý kiến kiểm toán viên, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Như vậy, cổ phiếu HDO thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định.

Sở GDCK Hà Nội đề nghị công ty giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết.

Cổ phiếu HDO bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 8/4/2015 và đã được đưa ra khỏi diện kiểm soát và chuyển sang diện bị cảnh báo từ 12/4/2016.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016 của Hưng Đạo Container, kiểm toán viên cho rằng không thể kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định khác tại thời điểm 31/12/2016. Ngoài ra, cho đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán, kiểm toán viên cũng chưa nhận được các xác nhận liên quan đến các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước người bán ngắn hạn, phải thu khác, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước, thuế phải nộp Nhà nước. Do đó kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Do tầm quan trọng của vấn đề, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh, rằng tại thuyết minh BCTC, công ty đang bị Chi cục thuế quận Bình Thạnh thi hành các quyết định cưỡng chế như: phong tỏa tài khoản, thu hồi hóa đơn và đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh rút giấy đăng ký kinh doanh của CTCP Hưng Đạo Container do tình trạng nợ đọng tiền thuế đã nhiều năm. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục phụ thuộc vào sự hợp tác của công ty và các quyết định từ cơ quan Nhà nước.

BCTC kiểm toán 2016

Thanh Mai

Tài chính Plus/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên