MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi lớn từ liên doanh Toyota, Honda, Ford, VEAM lãi 1.709 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước

Lãi lớn từ liên doanh Toyota, Honda, Ford, VEAM lãi 1.709 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến cuối quý 2/2021, VEAM có hơn 15.606 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – mã chứng khoán VEA) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, chi phí giá vốn tăng nhẹ hơn với mức 37% nên lợi nhuận gộp ghi nhận đạt hơn 141 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 70% so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu tài chính quý 2 đạt gần 201 tỷ đồng, giảm 53 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 2/2021, VEAM ghi nhận gần 330 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng gần 24 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng 2.341 tỷ đồng, lên 15.606 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng

Đối với VEAM, điều nhà đầu tư quan tâm tại các báo cáo tài chính hàng quý là con số lãi/lỗ từ các công ty liên doanh liên kết khi có liên doanh với Honda, Toyota và Ford. Trong quý 2 năm nay, VEAM ghi nhận lãi vọt tăng lên gần 1.531 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, gấp đôi so với quý 2 năm ngoái.

Lãi lớn từ liên doanh Toyota, Honda, Ford, VEAM lãi 1.709 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Kết quả, tổng lợi nhuận trước thuế mà VEAM thu về trong quý 2 đạt gần 1.753 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.709 tỷ đồng, tăng ấn tượng 80% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.694 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu VEAM đạt 2.044 tỷ đồng, tăng 16% so với nửa đầu năm 2019, biên lãi gộp cũng cải thiện lên 13,4%. Khấu trừ đi chi phí, lợi nhuận ròng đạt hơn 3.155 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ

Năm 2021 VEAM đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng khi giảm 19% so với năm 2020, còn 5.930 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2021, VEAM đã hoàn thành 53% kỳ vọng lãi ròng cả năm.

Ngày 16/7 vừa qua, VEAM đã chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 49,9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.990 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 16/8/2021. Như vậy với hơn 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ chi hơn 6.600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Lãi lớn từ liên doanh Toyota, Honda, Ford, VEAM lãi 1.709 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên