MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

VJC, FTS, TDW, CPC, SMB, BTW, MEF, VTT, NBC, RTS, TMC, BHT, PPY vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2017. Đồng thời FTS cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2017.

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC): Ngày 6/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB - UpCOM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2017.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2017.

CTCP MEINFA (MEF – UpCOM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Công nghệ Việt Thành (VTT): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 17,05% (01 cổ phiếu nhận 1.705 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2017.

CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (NBC): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2017.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (RTS - UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2017.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5%, trong đó trả cổ tức còn lại năm 2016 tỷ lệ 2% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 25/5/2017.

CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 1,5% (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2017.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY): Ngày 5/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2017.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên