TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

HTC, PTG, QTP, LAI, TV4, HVT, HJS, TNW, ITS, BMJ, QNW, MPY, MA1, THW, VHF vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2020.

CTCP may Xuất khẩu Phan Thiết (PTG): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Nhiệt điên Quảng Ninh (QTP): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2020.

CTCP đầu tư xây dựng Long An Idico (LAI): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2020.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lai năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ ức năm 2020 bằng tiền tỷ lê 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2020.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

CTCP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (ITS): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,5% (01 cổ phiếu nhận 50 đồng). Thời gian thanh toán 7/12/2020.

CTCP Khoáng sản Miền Đông (BMJ): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2020.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quãng Ngãi (QNW): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,51% (01 cổ phiếu nhận 151 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2020.

CVTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Thiết bị (MA1): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức nă 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/12/2020.

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,2% (01 cổ phiếu nhận 520 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,1% (01 cổ phiếu nhận 210 đồng). Thời gian thanh toán 7/12/2020.

Thái Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên