TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp

FPT, HCM, MAS, LIX, CPC, SGC, THG, TTD, TDN, TVD, TND, DHD, IPA, VCW, TDB, PKR, CCR, DOP vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP FPT (FPT): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 37,5% (01 cổ phiếu nhận 3.750 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Bột giặt LIX (LIX): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2018.

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2018.

CTCP XNK Sa Giang (SGC): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP Đầu tư Xây dựng Tiền Giang (THG): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP Bệnh viên tim Tâm Đức (TTD – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2018.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 6/6/2018.

CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2018.

CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (TND – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2018.

CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương (DHD – UpCOM): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2018.

CTCP Đầu tư I.P.A (IPA – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2018.

CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW – UpCOM): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2018.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016, 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Đường sắt Phú Khánh (PKR – UpCOM): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9,53% (01 cổ phiếu nhận 953 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP Cảng Cam Ranh (CCR – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2018.

CTCP Vận tải xang dầu Đồng Tháp (DOP – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên