TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp

NNC, TCO, WSB, TDS, DRI, TTP, HLD, SDG, PSC, CLM, L18, HGM, CLH, EAD, MEF, FHN, VDT, AFX, MKP, CCP, BBM, DM7 vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức từ quỹ cổ tức còn lại các năm trước và quỹ đầu tư phát triển chuyển sang bằng tiền tỷ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng. Thời gian thanh toán 20/5/2018.

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 7/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2018.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB – UpCOM): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2018.

CTCP Thép Thủ Đức – VnSteel (TDS – UpCOM): Ngày 2/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI – UpCOM): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2018.

CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland (HLD): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2018.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2018.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13,5% (01 cổ phiếu nhận 1.350 đồng). Thời gian thanh toán 1/2018.

CTCP XNK Than – Vinacomin (CLM): Ngày 7/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2018.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): Ngày 8/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2018.

CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (HGM): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2018.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (EAD – UpCOM): Ngày 3/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2018.

CTCP Meinfa (MEF – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2018.

CTCP XNK Lương thực – thực phẩm Hà Nội (FHN – UpCOM): Ngày 2/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Lưới thép Bình Tây (VDT – UpCOM): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2018.

CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang (AFX – UpCOM): Ngày 2//5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2018.

CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP – UpCOM): ngày 7/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2018.

CTCP Bia Hà Nội – Nam Định (BBM – UpCOM): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2018.

CTCP Dệt may 7 (DM7 – UpCOM): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5,8% (01 cổ phiếu nhận 580 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên