MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

SEB, DQC, CJC, VFG, BPC, GEG, HNF, BLI, QNW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (SEB): Ngày 11/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/9/2018.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2018.

CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC): Ngày 11/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 12/10/2018.

CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2018.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2018.

CTCP Điện Gia Lai (GEG-Upcom): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/10/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF-Upcom): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2018.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI-Upcom): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2,97% (01 cổ phiếu nhận 297 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2018.

CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW-Upcom): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 1,58% (01 cổ phiếu nhận 158 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2018.

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên