MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

SAB, FOX, PAC, HT1, ITD, BMS, HAN, TBD, CMV vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB): Ngày 17/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/10/2018.

CTCP Viễn thông FPT (FOX): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2018.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 9/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2018.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2018.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2018.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS – Upcom): Ngày 9/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2018.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN - Upcom): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2018.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD – Upcom): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2018.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tổng tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), trong đó tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% và chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 31/10/2018.

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên