MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 9 tháng đầu năm 2022

Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 9 tháng đầu năm 2022

Tính cả tháng 9/2022 và lũy kế 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước.

Tổng cục Thống kê vừa qua đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cho biết, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2022 theo giá hiện hành ước đạt 833,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 491,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 126,1 nghìn tỷ đồng, tăng 34,5%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 334,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch năm và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 55,7% và giảm 5,7%).

Xét theo các Bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 9 cao nhất, ước tính hơn 4509 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm hơn 30.287 tỷ đồng.

Theo sau là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 578 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng, con số này là 3.260 tỷ đồng.

Các bộ tiếp theo là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế... với vốn đầu tư lần lượt là 907 tỷ đồng; 821 tỷ đồng và 558 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Xét theo địa phương, tính cả tháng 9/2022 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước. Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 của Hà Nội đạt 4,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, con số này là 32,1 nghìn tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương xếp thứ 2 với vốn NSNN đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng trong tháng 9 và 19,7 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Vốn NSNN của thành phố trong 9 tháng đã đạt 44,9% kế hoạch năm.

Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 3 trên cả nước với hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất cả nước. Tiếp theo là Hải Phòng và Thanh Hóa với vốn NSNN lần lượt đạt 10.265 tỷ đồng và 7.395 tỷ đồng.

Các tỉnh khác cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao trong 9 tháng đầu năm 2022 là Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Đồng Nai và Bình Dương.

Anh Tuấn

Tổ Quốc

Từ Khóa:
Trở lên trên