MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Long Hậu (LHG): Lãi ròng quý 3/2021 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới

Long Hậu (LHG): Lãi ròng quý 3/2021 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Long Hậu đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% so với cùng kỳ, LNST đạt 271 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần nửa đầu năm 2020.

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 52 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng tương ứng mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với thực hiện trong quý 3/2020.

Long Hậu (LHG): Lãi ròng quý 3/2021 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Chi phí bán hàng và chi phí đều giảm so với cùng kỳ, kết quả Long Hậu ghi nhận LNST đạt 20 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 3/2020 -  đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất doanh nghiệp ghi nhận kể từ quý 4/2018.

LHG cho biết trong quý 3 doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp giảm hơn 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác cũng đồng thời giảm hơn 3 tỷ đồng.

Long Hậu (LHG): Lãi ròng quý 3/2021 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới - Ảnh 2.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Long Hậu đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% so với cùng kỳ, LNST đạt 271 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, LHG đặt mục tiêu tổng doanh thu xấp xỉ 923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là gần 161 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và giảm 19% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Như vậy sau 9 tháng đầu năm 2021, LHG đã hoàn thành được 78% mục tiêu về doanh thu và gấp hơn 2,1 lần mục tiêu về lợi nhuận.

Trên sàn chứng khoản thị giá cổ phiếu LHG đang được giao dịch trong vùng đỉnh lịch sử, ghi nhận mức giá kỷ lục 57.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 28/10, so với đầu năm đã tăng tới 74% về giá trị.

Long Hậu (LHG): Lãi ròng quý 3/2021 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới - Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu LHG 1 năm gần đây

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên