MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Long Hậu (LHG): Năm 2020 lãi gần 200 tỷ đồng vượt 63% kế hoạch

Long Hậu (LHG): Năm 2020 lãi gần 200 tỷ đồng vượt 63% kế hoạch

Riêng quý 4 mặc dù doanh thu giảm 32% nhưng nhờ tiết kiệm giá vốn nên LNST của Long Hậu vẫn tăng 44% đạt 65 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020 với con số lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu đạt 183,6 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ do doanh thu cho thuê lại đất KCN giảm gần 90 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh 57% do giá vốn cho thuê lại đất KCN giảm theo doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 94 tỷ đồng tăng 56,7% so với quý 4/2019.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 7 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng tuy nhiên chi phí lãi vay, chi phí QLDN tăng cao nên sau khi trừ các khoản chi phí LHG đạt 65 tỷ đồng LNST tăng 44% so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 643,6 tỷ đồng tăng 7,4% so với cùng kỳ, nhờ tiết kiệm giá vốn nên LNST đạt 199,5 tỷ đồng tăng gần 40% so với năm 2019.

Năm 2020 LHG đặt mục tiêu doanh thu đạt 916 tỷ đồng và LNST đạt 122,5 tỷ đồng theo đó kết thúc năm 2020 công ty mới chỉ hoàn thành được 70% mục tiêu về doanh thu nhưng vượt 63% mục tiêu về lợi nhuận.

Long Hậu (LHG): Năm 2020 lãi gần 200 tỷ đồng vượt 63% kế hoạch - Ảnh 1.

Trên sàn giá cổ phiếu LHG cũng đã có mức tăng giá ấn tượng từ 14.960 đ/Cp hồi đầu năm 2020 hiện đã tăng lên mức 35.500 đ/CP tương ứng đạt mức tăng trưởng 137%.

Long Hậu (LHG): Năm 2020 lãi gần 200 tỷ đồng vượt 63% kế hoạch - Ảnh 2.

Lan Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên