MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MB: Lợi nhuận riêng lẻ 2 tháng đạt 3.500 tỷ đồng, SSI dự báo lãi cả năm chạm mốc 1 tỷ USD

12-03-2022 - 12:47 PM | Tài chính - ngân hàng

MB: Lợi nhuận riêng lẻ 2 tháng đạt 3.500 tỷ đồng, SSI dự báo lãi cả năm chạm mốc 1 tỷ USD

Theo ước tính của SSI Research, lợi nhuận hợp nhất trước thuế MB năm 2022 sẽ đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 35%. Trước đó, ngân hàng này đã duy trì đà tăng trưởng tốt 2 tháng đầu năm với tín dụng tăng 6% và lợi nhuận ngân hàng mẹ đạt 3.500 tỷ đồng.

Theo cập nhật của SSI Research, Ngân hàng TMCP Quận đội (MB) duy trì đà tăng trưởng tốt 2 tháng đầu năm nay với tín dụng tăng 6% và lợi nhuận ngân hàng mẹ đạt 3.500 tỷ đồng. MB hiện có một số kịch bản cho 2022, dựa trên các mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 15% đến 35% phụ thuộc vào hạn mức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Với kịch bản cơ sở là tăng trưởng tín dụng và huy động đạt lần lượt ở mức 15% và 6,8%, lợi nhuận trước thuế MB có thể tăng 20% lên 19.800 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE 23% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, CIR duy trì thấp hơn 29% đối với ngân hàng mẹ, số lượng khách hàng cá nhân là 13-14 triệu khách.

Tuy vậy, theo ước tính của SSI Research, năm nay, lợi nhuận trước thuế của MB sẽ tăng 35%, đạt 22.300 tỷ đồng. NIM khá ổn định ở mức 5,1%; CASA trung bình cả năm sẽ ở quanh mức 42% - 44%; ROE có thể đạt 26,3% - mức cao thứ 2 toàn hệ thống và cao nhất trong số các ngân hàng có quy mô tương đương.

Đối với các thông tin liên quan đến việc MB sẽ hỗ trợ một ngân hàng "0 đồng". Mặc dù phía ngân hàng chưa lên tiếng chính thức về thông tin này cũng như chưa có những thông tin chi tiết của thương vụ này, SSI Research đã đưa ra một số tác động tiềm năng của thương vụ này (nếu xảy ra) tới MB.

Theo SSI Research, ngoài quyền lợi theo quy định, MB cũng có khả năng sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn. Thực tế, trong những năm qua, khi các ngân hàng hỗ trợ một số quỹ tín dụng, họ thường được cấp hạn mức tín dụng cao hơn.

Nếu giả định MB được cấp thêm 10% hạn mức tín dụng (hoặc 34 nghìn tỷ đồng) theo số liệu 2021 và cung cấp 10 nghìn tỷ đồng vốn chi phí thấp cho ngân hàng được hỗ trợ, tác động ròng đến thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MB có thể là 1 nghìn tỷ đồng và 600 tỷ đồng (giả định NIM là 4,3% và chi phí tín dụng 1,8%). Con số trên chưa tính đến khả năng sau khi tái cơ cấu thành công, MB có thể thoái vốn tại ngân hàng được hỗ trợ.

Theo SSI Resrarch, nếu thành công thương vụ này có thể đem lại nhiều lợi ích hơn so với rủi ro mà MB phải chịu xét về mặt dài hạn.

https://cafef.vn/mb-loi-nhuan-rieng-le-2-thang-dat-3500-ty-dong-ssi-du-bao-lai-ca-nam-cham-moc-1-ty-usd-2022031211103884.chn

Quốc Thụy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên