MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MSB báo lãi 4.128 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gấp 2,5 cùng kỳ

30-10-2021 - 17:43 PM | Tài chính - ngân hàng

MSB báo lãi 4.128 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gấp 2,5 cùng kỳ

Riêng mảng dịch vụ của MSB trong 9 tháng đầu năm nay cao gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Ngân hàng MSB vừa công bố báo cáo tài chính III/2021 với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm. 

Theo đó, tính đến hết tháng 9, tổng thu nhập thuần hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 7.669 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) vẫn là động lực chính cho sự tăng trưởng với kết quả đạt hơn 4.523 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước với biên lãi thuần (NIM) đạt 3,86% nhờ lãi suất đầu vào vẫn ở mức thấp. 

Trong các mảng kinh doanh, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MSB lũy kế hết quý III/2021 đạt 2.448 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, trong đó đóng góp chính là nguồn thu từ hoạt động Bancas. Bên cạnh đó, do ngân hàng thực hiện miễn phí nhiều dịch vụ nên tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng huy động vốn (CASA) tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2021 với 29.202 nghìn tỷ, chiếm tỷ lệ 31,07% trên tổng tiền gửi và ký quỹ, tăng hơn 54% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng cho vay khách hàng của MSB hết quý III/2021 đạt hơn 23,5% so với đầu năm với dư nợ đạt 97.996 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu tính riêng của ngân hàng ở thời điểm 30/9/2021 kiểm soát tốt ở mức 1,31%, giảm so với quý 2 (1,6%). MSB cũng đã tiến hành giảm lãi suất và cơ cấu thời gian trả nợ cho khách hàng theo Thông tư 14 của NHNN với tổng số tiền đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng.

Chi phí được kiểm soát tốt với chỉ số CIR ở mức 32,7%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt hơn nhiều so với mức tăng của chi phí hoạt động.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt ở hầu hết các mảng chính, lũy kế 9 tháng MSB đạt hơn 4.128 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, gấp gần 2,5 lần với cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận của năm 2021 (3.280 tỷ đồng). 

Tổng tài sản của hợp nhất MSB tính đến 30/9/2021 đạt hơn 195,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản của năm 2021 đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chỉ số ROAA và ROAE (tính đến 30/9/2021) của 4 quý gần nhất đều khả quan, tương ứng đạt 3,14% và 20,83%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) 9 tháng đầu năm của MSB theo Thông tư 41 ở mức 11,2%.

Với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của 4 quý gần nhất khoảng 3.524 VNĐ, trên cơ sở mức giá đóng cửa MSB ngày 29/10/2021 đạt 22.900 đồng/cổ phiếu, chỉ số PE của ngân hàng là gần 6,5 lần, ở mức hấp dẫn so với các ngân hàng đang niêm yết.

Ngọc Phương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên