MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty mẹ IPA Group báo lãi 90 tỷ đồng quý IV/2022

Công ty mẹ IPA Group báo lãi 90 tỷ đồng quý IV/2022

Luỹ kế cả năm 2022, công ty mẹ IPA báo lãi 15,7 tỷ đồng, lãi hợp nhất 146 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với năm 2021.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 93,5% xuống mức 1,13 tỷ đồng.

Trong kỳ khoản chi phí tài chính tăng mạnh từ 39,6 tỷ lên hơn 290 tỷ đồng, chủ yếu là dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 213,5 tỷ đồng; tuy nhiên công ty này lại ghi nhận 342 tỷ đồng khoản lợi nhuận từ giao dịch góp vốn vào công ty con bằng tài sản.

Theo đó, vào ngày 30/12/2022, IPA đã thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Anivie bằng cổ phần thuộc sở hữu của IPA tại CTCP Cơ khí Ngành in (CKI) và CTCP Ong Trung Ương. Sau khi góp vốn, IPA nắm giữ 92,71% tỷ lệ lợi ích tại Anivie.

Theo thuyết minh tài chính, giá trị cổ phần của IPA tại CKI và Ong Trung Ương được định giá lại khi góp vốn vào Anivie lần lượt là 204,5 tỷ đồng và 379 tỷ đồng. Trong khi đó, giá gốc của các khoản đầu tư này của IPA lần lượt chỉ là 94 tỷ đồng và 147,3 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch 342 tỷ đồng so với định giá.

Nghiệp vụ tài chính ngày cuối năm góp phần lớn giúp lợi nhuận sau thuế của IPA đạt 90,2 tỷ đồng, tăng đến 74% so với số lãi đạt được trong quý 4/2021. Tuy vậy, do những quý trước tình hình kinh doanh không mấy khả quan cùng các khoản chi phí duy trì ở mức cao đã khiến lũy kế năm 2022, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (công ty mẹ) ghi nhận doanh thu đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế 15,7 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của IPA ở mức 294,6 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế là 88,6 tỷ đồng, giảm 95% so với năm trước đó. Năm 2022, ĐHĐCĐ IPA đã lên kế hoạch tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước. Như vậy, công ty này mới chỉ hoàn thành được 10% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của IPA đạt 8.860 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, phần lớn là đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.402 tỷ đồng. Trong đó, công ty có hơn 928 tỷ đồng là khoản đầu tư vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – mã CK: CRE).

Về cơ cấu nợ vay, IPA đang có khoản dư nợ trái phiếu với khoảng 4.900 tỷ đồng. Riêng khoản huy động trái phiếu của IPA là 3.500 tỷ đồng, còn khoản trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà đạt 1.900 tỷ đồng.

Theo Khánh An

Nhà Đầu Tư

Từ Khóa:
Trở lên trên