MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phạt lãi nợ quá hạn của người nuôi tôm, cá tra

18-04-2014 - 07:16 AM |

Trong thời gian khoanh nợ, TCTD tính lãi nhưng không thu của khách hàng; nếu sau 3 năm khách hàng trả đủ gốc thì xóa lãi.

Thủ tướng vừa ký quyết định (số 540) về chính sách tín dụng đối với hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng (TCTD) đến ngày 31.12.2013.

Theo đó, cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau; trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì TCTD thỏa thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hằng năm tiếp theo; miễn, giảm lãi vay theo quy định của TCTD.

Về xử lý các khoản nợ quá hạn của khách hàng, TCTD trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã để quyết định khoanh nợ trong thời hạn 3 năm; yêu cầu khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ, hoàn tất các thủ tục khoanh nợ để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước 31.7.2014. 

Trong thời gian khoanh nợ, TCTD tính lãi nhưng không thu của khách hàng; nếu sau 3 năm khách hàng trả đủ gốc thì xóa lãi; nếu khách hàng không trả được nợ gốc thì xử lý theo quy định của pháp luật. Số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ cần được xem xét không tính lãi quá hạn, lãi phạt.

Theo Bảo Cầm – Quang Minh Nhật

khanhnt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên