MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV DMC (PVC) muốn đổi tên công ty, thực hiện công tác nhân sự HĐQT

PV DMC thông báo chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông bất thường.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí – CTCP (PV DMC – mã chứng khoán PVC) vừa thông báo ngày 11/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Nội dung được thông báo là để thực hiện công tác nhân sự Hội đồng quản trị và đổi tên công ty. Nội dung chi tiết chưa được Tổng công ty công bố.

Tuy nhiên trước đó ngày 2/11/2019 PV DMC đã tổ chức Hội thảo chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 và tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020-2025. Trong đó xác định DMC sẽ tập trung phát triển 3 lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất, kinh doanh và Dịch vụ.

PV DMC cũng cho biết để thực hiện, trước hết Tổng công ty cần tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, trong đó tập trung tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực SXKD.

Bên cạnh đó, DMC cũng vừa có biến động về nhân sự. Ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DMC để chuyển công tác tới Viện dầu khí Việt Nam từ 1/11/2019.

Song song với đó, DMC cũng đã phê duyệt phương án mua lại tối đa 2,5 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu để làm cơ sở huy động vốn cho đầu tư theo chiến lược phát triển DMC. Thời gian thực hiện trong năm 2019 và 2020.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1.605 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 31 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với số lỗ gần 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

PV DMC (PVC) muốn đổi tên công ty, thực hiện công tác nhân sự HĐQT - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu PVC trong 1 năm gần đây.

Nam Hà

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên