MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh: Không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền

20-10-2018 - 21:42 PM | Bất động sản

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo ngành Xây dựng cần thường xuyên rà soát, chủ động nghiên cứu các quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối các quy hoạch. Liên quan đến việc cấp phép xây dựng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để tránh những sai phạm.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng cần tham mưu cho tỉnh khuyến khích phát triển các vật liệu xây dựng nhân tạo, chất lượng tốt để đưa vào các công trình xây dựng. Thực hiện thanh, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phân cấp cho các địa phương trong nghiên cứu thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành Xây dựng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong công tác quản lý quy hoạch, trách nhiệm không chỉ riêng ngành Xây dựng, mà còn là trách nhiệm chung của các địa phương. Do vậy, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng về các nội dung liên quan. Riêng đối với công tác quản lý đô thị, các địa phương cần xây dựng quy chế kiến trúc để thực hiện; xây dựng quy hoạch khu vực thu gom chất thải rắn, nước thải sinh hoạt cụ thể.

Đối với vấn đề quy hoạch, dứt khoát phải thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Do đó, Sở Xây dựng, các địa phương và đơn vị được giao thẩm quyền quản lý cần tăng cường hiệu quả trong công tác nghiên cứu, lập, thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đảm bảo tính đồng bộ trong tất cả các quy hoạch, tránh sự chồng chéo, quy hoạch sau phá vỡ quy hoạch trước. Trong phân cấp quản lý quy hoạch cần phải đảm bảo tính hài hòa, thống nhất giữa các cấp.

Đối với vấn đề bất động sản, cần quan tâm đến xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, đặc biệt là cho đối tượng là công nhân các khu công nghiệp; tuyệt đối không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền.

Ngoài ra, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục chú trọng nâng cao công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị. Cụ thể, trong quản lý xây dựng, cần rà soát, xem xét kỹ tất cả các dự án, công trình để đảm bảo triển khai theo đúng thiết kế, không phá vỡ quy hoạch; nghiên cứu giảm dần việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ sét, thay vào đó là các vật liệu mới, phù hợp để đưa vào các công trình, dự án.

Nguyên Minh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên