TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

100% số ĐBQH có mặt tán thành Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa mới

28-07-2021 - 08:31 AM | Thời sự

100% số ĐBQH có mặt tán thành Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa mới

Trong ngày làm việc cuối cùng, với tất cả 479/479 ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Với 479/479 ĐBQH có mặt nhấn nút tán thành, tương đương 95,99% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, Chính phủ khóa mới gồm 27 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ tưởng các cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Quốc hội quyết định: Chính phủ khóa mới có 27 thành viên, chỉ còn 4 phó Thủ tướng - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 26/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đọc tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 thành viên, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội miễn nhiệm, phê chuẩn thành viên Chính phủ theo yêu cầu của công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định về một số thành viên Chính phủ, trong đó không bố trí 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo phương án nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong tờ trình, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như sau:

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm:

- Thủ tướng Chính phủ.

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo - Văn xã.

- 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

- 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Linh Anh

Theo Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên