TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

30-03-2021 - 16:18 PM | Thời sự

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chiều 30/3, với 429/449 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật Tổ chức Cán bộ, căn cứ luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ tờ trình số 841 ngày 29/3/2021 của UBTVQH, căn cứ biên bản kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hồi đồng bầu cử Quốc gia ngày 30/3/2021, quyết định:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc tờ trình, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu công khai. Trong số 449 đại biểu tham gia biểu quyết, tương đương 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội, có 429 đại biểu tán thành, tương đương tỷ lệ 89,38%, 15 đại biểu không tán thành, tương đương 3,13% và 5 đại biểu không biểu quyết, tương đương 1,04%. Như vậy Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức được thông qua.

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 1.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu điều hành phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, phê chuẩn một số lãnh đạo các cơ quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp; bao gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Chủ tịch cùng một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Ngày 11-6-2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian công tác

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Từ 8/1975 - 02/1976

Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8

Từ 3/1976 - 7/1978

Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre

Từ 8/1978 - 6/1983

Cán bộ Phòng Tài vụ - Thu quốc doanh

Phó phòng Tài vụ - Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6/1983)

Từ 7/1983 - 4/1987

Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Từ 5/1987 - 9/1990

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá

Từ 10/1990 - 9/1991

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ

Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá

Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 10/1991 - 3/1995

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ

Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 4/1995 - 3/2001

Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002)

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)

Từ 4/2001 - 8/2002

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX.

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Từ 9/2002 - 2/2006

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương

Từ 3/2006 - 4/2006

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X.

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Từ 5/2006 - 7/2007

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X

Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại

Từ 8/2007 - 01/2011

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Từ 01/2011 - 7/2011

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI và được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Từ 07/2011 - 5/2013

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 5/2013 - 01/2016

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 01/2016

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Ngày 31/3/2016

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Ngày 22/7/2016 – 30/3/2021

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV


Linh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên