MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sai sót trong nhập số liệu, Cao Su Tây Ninh (TRC) điều chỉnh giảm 40% lợi nhuận quý 3

22-11-2016 - 15:57 PM | Doanh nghiệp

Những điều chỉnh số liệu làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 17,9 tỷ đồng, giảm 40% so với số liệu báo cáo trước đó.

CTCP cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC) vừa thông báo đính chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 do có sự sai sót trong quá trình nhập số liệu trong báo cáo.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đính chính lại còn 77,4 tỷ đồng, giảm một nửa so với còn số 148,2 tỷ đồng đã báo cáo trước đó. Cùng với đó, các chỉ tiêu khác như giá vốn, doanh thu tài chính chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều đồng loạt được điều chỉnh lại với số liệu khác xa báo cáo ban đầu.


Một số số liệu trước và sau điều chỉnh (đơn vị tính: tỷ đồng).

Một số số liệu trước và sau điều chỉnh (đơn vị tính: tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu giảm từ 148 tỷ đồng xuống còn hớn 77 tỷ đồng, giá vốn cũng giảm tương ứng từ 115,6 tỷ đồng xuống còn 51,4 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn chưa đến 26 tỷ đồng trong khi số liệu ban đầu 32,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ số thu nhập khác điều chỉnh giảm từ 10,4 tỷ đồng xuống còn chưa đên 800 triệu đồng, làm cho chỉ số lợi nhuận khác giảm mạnh gần 10 tỷ đồng so với số liệu bạn đầu.

Những điều chỉnh trên làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3 thu về còn 17,9 tỷ đồng, giảm 40% so với số liệu báo cáo trước đó.

TRC cho biết những điều chỉnh này không làm thay đổi kết quả kinh doanh hợp nhất lũy kế đến ngày 30/09/2016 của TRC.

Mạnh Linh

Tài chính Plus

Trở lên trên