MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế PVX bất ngờ tăng thêm 116 tỷ đồng

06-09-2016 - 14:45 PM | Doanh nghiệp

Với kết quả tích cực được ghi nhận, PVX đã có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 30/8 – 5/9/2016 và thị giá cổ phiếu hiện đạt 2.600 đồng.

Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 được kiểm toán bởi Deloitte.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của PVX đạt 148,45 tỷ đồng, tăng 116,03 tỷ đồng so với trước soát xét và tăng 138,58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch do sau thời điểm công bố BCTC tự lập quý II/2015, PVX đã tích cực làm việc với một số đơn vị và thu hồi được một số khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trước đây. Theo chuẩn mực kế toán số 23 - các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán PVX hoàn nhập các khoản dự phòng phải thu khó đòi vào BCTC sau soát xét.

Bên cạnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên và các đơn vị đầu tư góp vốn có sự thay đổi sau khi đã được soát xét và PVX đã đánh giá lại các vấn đề trên theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán và các quy định chế độ hiện hành.

Mặt khác PVX đã nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công trình khu liên hợp lọc dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, công trình Viện Dầu khí Phía Nam và các công trình trọng điểm khác.

Hiện nay, PVX vẫn đang nỗ lực thu hồi công nợ để hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng, dự kiến kết quả xử lý nợ và tái cơ cấu nợ sẽ có những biến động tích cực hơn trong 4 tháng cuối năm 2016.

Với kết quả tích cực được ghi nhận, PVX đã có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 30/8 – 5/9/2016 và thị giá cổ phiếu hiện đạt 2.600 đồng.


Diễn biến giao dịch PVX trong thời gian gần đây

Diễn biến giao dịch PVX trong thời gian gần đây

Long Nhật

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên