MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sử dụng tài sản ủy thác để cho vay, công ty QLQ đầu tư Sao Vàng bị phạt tổng cộng 200 triệu đồng

Trong đó phạt tiền 150 triệu đồng do sử dụng tài sản ủy thác để cho vay.

Ngày 12/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng tổng cộng 200 triệu đồng so sử dụng tài sản ủy thác để cho vay và không tuân thủ hợp đồng quản lý đầu tư.

- Cụ thể, phạt tiền 50 triệu đồng do không tuân thủ hợp đồng quản lý đầu tư.

- Phạt tiền 150 triệu đồng do sử dụng tài sản ủy thác để cho vay.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng là 200.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV

UBCKNN

Trở lên trên