MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm 27 tỷ đồng lợi nhuận 2014 của Vietcombank

06-11-2015 - 15:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi có kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank năm 2014 phải điều chỉnh giảm gần 27 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2014 đã được Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh lại.

Theo đó, các số liệu được điều chỉnh bắt đầu từ BCTC quý III/2015, báo cáo quý I và quý II/2015 không thay đổi.

Lợi nhuận sau thuế 2014 giảm gần 27 tỷ đồng

Sau khi Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh số liệu tên bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2014, tổng tài sản của Vietcombank tăng thêm 6,8 tỷ đồng lên mức 576.995 tỷ đồng tại ngày 31/12/2014, tổng vốn chủ sở hữu giảm 26,75 tỷ đồng do điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Đặc biệt, chỉ tiêu cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng (theo dõi ngoại bảng) sau khi trình bày lại theo thông tư 49/2014/TT-NHNN, Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm 178,3 tỷ đồng xuống còn 32.442 tỷ.

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014, thu nhập lãi thuần giảm 20,2 tỷ còn 11.754 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động giảm 18,9 tỷ và tổng chi phí hoạt động giảm gần 11 tỷ đồng.

Cơ quan kiểm toán cũng đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank năm 2014 thêm 25,7 tỷ đồng lên mức 4.591 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2014 giảm 33,6 tỷ đồng còn 4.585 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Vietcombank kết thúc năm 2014 đạt 4.584 tỷ đồng, giảm 26,7 tỷ đồng so với kết quả kiểm toán độc lập đã công bố.

HoSE "tuýt còi" Vietcombank chậm trễ công bố

Mặc dù Vietcombank đã nhận được công văn 315/KTNN-TH vào ngày 16/09/2015 của Kiểm toán Nhà nước về việc số liệu trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2014 đã được Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh lại.

Trong khi đó, ngày 4/11/2015, Sở giao dịch TP.HCM (HoSE) mới nhận được công văn của Vietcombank công bố thông tin về việc điều chỉnh lại số liệu trên BCTC năm 2014 theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.

Căn cứ thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC.

Như vậy, Vietcombank đã công bố thông tin điều chỉnh số liệu chưa đúng thời hạn. HoSE nhắc nhở Vietcombank về việc chậm công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC.

Lý giải về việc chậm trễ này, phía Vietcombank cho biết, báo cáo Kiểm toán Nhà nước chỉ điều chỉnh số liệu trên bảng cân đối kế toán vầ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014 nên Vietcombank phải có thời gian để hoàn thiện thêm số liệu điều chỉnh trên bảng cân đối kế toán riêng lẻ và báo cáo hoạt động kinh doanh riêng lẻ năm 2014. Số liệu của Kiểm toán Nhà nước thực hiện điều chỉnh nhiều khoản mục trên sổ kế toán của các chi nhánh trong hệ thống nên Vietcombank cần phối hợp các đơn vị trong hệ thống rà soát, điều chỉnh khớp đúng số liệu.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên