TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KTNN chỉ ra các sai phạm tại Công ty bảo hiểm Pjico và Bảo Minh giai đoạn 2011-2013

25-05-2015 - 20:47 PM | Tài chính - ngân hàng

KTNN chỉ ra các sai phạm tại Công ty bảo hiểm Pjico và Bảo Minh giai đoạn 2011-2013

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa công bố kết quả kiểm toán năm 2014 tại 2 doanh nghiệp bảo hiểm là Bảo hiểm Pjico và bảo hiểm Bảo Minh giai đoạn 2011-2013.

Đánh giá sơ bộ KTNN cho biết: Các doanh nghiệp bảo hiểm nêu trên về cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao; kinh doanh có lãi (PJICO lãi 78 tỷ đồng, Bảo Minh 104 tỷ đồng); Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động. Bảo Minh và PJCO đều có biên khả năng thanh toán lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu.

Song, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Chẳng hạn, tại công ty bảo hiểm PJICO: Tổng doanh thu và thu nhập không trừ phí nhượng tái bảo hiểm đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế  đạt 57,7%, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 80%;

Bảo Minh: Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, doanh thu nhận tái bảo hiểm và doanh thu hoạt động tài chính đạt 96,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 99,4%.

Cũng theo KTNN, các doanh nghiệp bảo hiểm được kiểm toán đã quản lý và sử dụng tài sản, vốn nhà nước theo quy định; quản lý thu nhập, chi phí chặt chẽ.

Tuy nhiên những hạn chế được kiểm toán nhà nước nêu ra đối với các doanh nghiệp này bao gồm:

Đối chiếu, xác nhận nợ, bảo hiểm Bảo Minh có 7.310 khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán với số tiền 88,319 tỷ đồng chưa được xác nhận nợ; PJCO có 10/18 đơn vị đợc kiểm toán chưa đối chiếu, xác nhận nợ đầy đủ.

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đầy đủ. Cụ thể, kết quả kiểm toán tăng trích lập dự phòng tại Bảo Minh 2,975 tỷ đồng và PJICO 3,382 tỷ đồng.

Có 12/18 đơn vị thuộc PJICO được kiểm toán chưa xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng hoặc chiếm dụng phí bảo hiểm của cán bộ, nhân viên; quản lý vật tư, ấn chỉ chưa chặt chẽ.

Đáng lưu ý là Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định mất 29.063 seri ấn chỉ bảo hiểm xe máy, 410 seri ấn chỉ bảo hiểm ô tô và 82 seri hóa đơn bán hàng; Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Nai mất 10.357 mũ bảo hiểm;

Công ty bảo hiểm Bảo Minh: Công ty Bảo Minh Bến Thành và Công ty Bảo Minh Bình Dương chưa quyết toán hóa đơn, ấn chỉ theo quy định, Công ty Bảo Minh Cà Mau không nhập kho kịp thời ấn chỉ thu hồi từ những năm trước…

Trích lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ chưa đảm bảo theo quy định. Kết quả kiểm toán tại Bảo Minh, KTNN điều chỉnh tăng dự phòng bồi thường 29,92 tỷ đồng, giảm dự phòng phí 0,38 tỷ đồng; PJICO tăng dự phòng bồi thường 3,606 tỷ đồng, giảm dự phòng phí và dự phòng dao động lớn 0,728 tỷ đồng.

Về việc phản ánh thu nhập, chi phí chưa chính xác, công ty bảo hiểm Bảo Minh qua kiểm toán, KTNN đã điều chỉnh tăng thu nhập 9,274 tỷ đồng, tăng chi phí 10,926 tỷ đồng và bảo hiểm PJICO đã giảm thu nhập 0,85 tỷ đồng, tăng chi phí 6,6 tỷ đồng.

Về quản lý một số nghiệp vụ bảo hiểm chưa chặt chẽ, tại công ty bảo hiểm Bảo Minh việc quản lý hợp đồng bảo hiểm chưa chặt chẽ, dẫn đến đơn vị đồng bảo hiểm từ chối trách nhiệm bồi thường 4,633 tỷ đồng; không thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp khách hàng chưa đóng phí dẫn đến tranh chấp (1 trường hợp Bảo Minh đã thua kiện phải bồi thường 8,4 tỷ đồng, 1 trường hợp đang chờ tòa án xét xử, trong đó, trách nhiệm của Bảo Minh là 4,2 tỷ đồng).

KTNN cũng chỉ ra rằng đã có một số khoản đầu tư tài chính hiệu quả thấp tại các doanh nghiệp bảo hiểm như công ty bảo hiểm Bảo Minh đầu tư vào Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà từ năm 2008, vốn góp tại 31/12/2013 là 80 tỷ đồng, cổ tức bình quân đạt 2,5%/năm; đầu tư vào Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn Kim Liên từ năm 1997, vốn góp tại 31/12/2013 là 7,618 tỷ đồng, cổ tức bình quân đạt 1,09%/năm; đầu tư 40,081 tỷ đồng  vào quỹ BVF1, trong 7 năm chỉ thu về 41,950 tỷ đồng và trái phiếu Vinashin trị giá 2,22 tỷ đồng.

Hoặc không hiệu quả như tại công ty bảo hiểm Bảo Minh đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) từ năm 2006, tổng số lỗ 7,443 tỷ đồng; đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần thép Nam Kim từ năm 2010 lỗ 8,861 tỷ đồng; ủy thác đầu tư 15 tỷ đồng qua Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á sau 3 năm (2010-2013) lỗ 3,577 tỷ đồng;

Công ty bảo hiểm PJICO đầu tư 5 mã cổ phiếu 33,68 tỷ đồng nhưng chưa thu được cổ tức, cổ phiếu bị giảm giá trị từ 24% đến 35,7%.

KTNN đã đặc biệt chỉ ra một số khoản đầu tư có nguy cơ không thu hồi được vốn. Cụ thể, đến ngày 31/12/2013, tiền gửi của Bảo Minh tại Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII) đã quá hạn trên 2 năm 185,086 tỷ đồng, lãi chưa thu 46,754 tỷ đồng.

 

Khánh Nhi

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên