MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigon Bank xin ý kiến cổ đông, tăng vốn lên 4.080 tỷ đồng

18-08-2015 - 20:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Nếu ý kiến trên được các cổ đông thông qua, vốn điều lệ của SaigonBank sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng thay vì 920 tỷ đồng như trước đó ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigon Bank) để lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3/9/2015. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ vào ngày 07/09/2015.

SaigonBank sẽ trình và xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên 4.080 tỷ đồng. Thời gian lấy ý kiến dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2015.

Hiện vốn điều lệ của SaigonBank đạt 3.080 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên, Saigon Bank đưa ra kế hoạch cho năm 2015 sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Đây là kế hoạch đã được Saigonbank đưa ra cho năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Tuy nhiên, nếu ý kiến trên được các cổ đông thông qua, vốn điều lệ của SaigonBank sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng thay vì 920 tỷ đồng.

Trên thị trường có nhiều thông tin cho rằng, việc sáp nhập Saigonbank vào Vietcombank đã được chấp thuận chủ trương và hai bên ngân hàng đang tìm hiểu. Tuy nhiên, tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần này, HĐQT Saigonbank vẫn chưa có tờ trình cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập vào ngân hàng khác.

Về vấn đề này, Chủ tọa ĐHCĐ Saigonbank cho biết, chủ trương của Ngân hàng là tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính, quản trị. Còn về vấn đề sáp nhập, hiện Saigonbank vẫn chưa tính đến. Cơ quan chủ quản của Saigonbank là Thành ủy TP.HCM cũng chưa có ý kiến và kế hoạch cụ thể về vấn đề này nên Saigonbank chưa có kế hoạch sáp nhập.

Theo Trần Ngọc

Người đồng hành

Trở lên trên