TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Công ty VAMC

22-04-2014 - 16:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Công ty VAMC

Thống đốc NHNN vừa ban hành Quyết định số 743/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cụ thể, Thống đốc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc NHNN về việc thành lập VAMC. Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có một số Phó tổng giám đốc và Bộ máy giúp việc. Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc bao gồm các Ban sau đây:

a) Ban Hành chính – Nhân sự;

b) Ban Mua và Quản lý nợ của tổ chức tín dụng Nhà nước (gọi tắt là Ban 1);

c) Ban Mua và Quản lý nợ của tổ chức tín dụng cổ phần (gọi tắt là Ban 2);

d) Ban Bán và Xử lý nợ;

đ) Ban Tài chính – Kế toán;

e) Ban Công nghệ thông tin;

g) Ban Pháp chế;

h) Ban Kiểm tra - Giám sát”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.loanlt

Theo SBV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên