MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TCTD có thể gia hạn khoản vay tái cấp vốn từ trái phiếu đặc biệt VAMC

23-10-2015 - 14:21 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN quy định khoản vay tái cấp vốn với các TCTD sẽ không vượt quá 70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt VAMC; nhưng nếu là TCTD đang tái cơ cấu thì có thể được vay tái cấp vốn tới 100% mệnh giá TPĐB.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 18/2015 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng (VAMC), có hiệu lực từ 10/12/2015, thay thế cho thông tư số 20 ngày 9/9/2013 của NHNN về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu vAMC.

Theo đó, NHNN tái cấp vốn đối với TCTD nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định 53 và nghị định 34.

Mức tái cấp vốn cụ thể cho TCTD sẽ do Thống đốc quy định nhưng không vượt quá 70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt. Riêng với trường hợp TCTD đang tái cơ cấu theo phương án đã được NHNN phê duyệt thì mức tái cấp vốn không quá 100% mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Lãi suất sẽ do Thủ tướng quyết định. Lãi quá hạn sẽ tính bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và tổ chức tín dụng.

Thời hạn tái cấp vốn là dưới 1 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt. TCTD có thể gia hạn vay tái cấp vốn nhưng phải do NHNN xem xét và thời hạn mỗi lần không được vượt quá thời hạn tái cấp vốn lần đầu của khoản tái cấp vốn đó và cũng không được quá thời hạn của trái phiếu.

Trường hợp TCTD không trả được nợ và không được NHNN gia hạn thì NHNN có thể chuyển khoản nợ gốc của TCTD sang nợ quá hạn và áp dụng lãi quá hạn; hoặc NHNN sẽ áp dụng các biện pháp khác để thu hồi nợ như trích tài khoản tiền gửi của TCTD đó tại NHNN; yêu cầu VAMC sử dụng số tiền thu hồi nợ được mà TCTD được hưởng từ các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt để trả nợ; thu hồi từ nguồn khác của TCTD; chuyển quyền sở hữu của TCTD đó cho NHNN đối với các giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch với NHNN…

 

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên