TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thành lập Quỹ Phát triển DNNVV, vốn 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng 80% thị trường

15-05-2019 - 13:48 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thành lập Quỹ Phát triển DNNVV, vốn 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng 80% thị trường

Từ ngày 01/7/2019, các DNNVV có thêm nguồn vốn từ Quỹ phát triển DNNVV để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi.

Ngày 10/5, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, quỹ này hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp này, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

DNNVV vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thoả thuận với Quỹ.

Đồng tiền cho vay , trả nợ là đồng Việt Nam.

Theo Nghị định, Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức: trực tiếp tại Quỹ và gián tiếp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Về vay vốn trực tiếp tại Quỹ: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo phải đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV; có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.

Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành cũng phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể: có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thuơng hiệu vùng…

DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn khi: có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm chuỗi giá trị…

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Nghị định này.

DNNVV nộp hồ sơ vay vốn tại trụ sở của Quỹ hoặc qua bưu điện và phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo tiền vay.

Quỹ có trách nhiệm thẩm định tính khả thi của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh… Quỹ có quyền thuê tư vấn độc lập hoặc thành lập Tổ tư vấn cho vay gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn để tư vấn cho vay.

Đối với vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại: Quỹ sẽ lựa chọn ngân hàng để cho vay gián tiếp. Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối với DNNVV. Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam.

Lãi suất cho vay thông qua ngân hàng cũng bằng với lãi suất cho vay tại Quỹ. Phí cho vay gián tiếp do hai bên thoả thuận nhưng không vượt quá 50% tiền lãi cho vay gián tiếp thu được đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

DNNVV được Quỹ xem xét, quyết định tài trợ vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Nghị định này sẽ được tài trợ vốn không quá 01 tỷ đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị.

Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn chi cho đầu tư phát triển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Như vậy, Quỹ phát triển DNNVV cùng với Quỹ bảo lãnh DNNVV (được thành lập theo Nghị định 34/2018/NĐ-CP) sẽ cùng hỗ trợ khối doanh nghiệp này.

Quỹ bảo lãnh DNNVV có vốn tối thiểu 100 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV theo quy định và pháp luật có liên quan.

Theo Lan Anh

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên