MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sắp tới là bao nhiêu?

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sắp tới là bao nhiêu?

Mới đây, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến dự thảo Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Các trường hợp nào sẽ được miễn lệ phí đăng ký cư trú sắp tới?

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm:

- Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Trong đó, theo Luật Trẻ em, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Theo Điều 2 Luật Người cao tuổi, người cao tuổi là người có độ tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên. Theo khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một/nhiều bộ phận cơ thể/suy giảm chức năng dưới dạng tật khiến người đó gặp khó khăn trong việc lao động, sinh hoạt, học tập.

- Người có công với cách mạng. Theo Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945, từ 1/1/1945 - khởi nghĩa tháng Tám 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng…

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người thuộc hộ nghèo.

- Người 16 tuổi và 17 tuổi nhưng mồ côi cả cha và mẹ.

Như vậy, sắp tới sẽ có tới 7 trường hợp được miễn phí đăng ký cư trú. Trong khi đó, hiện nay, theo quy định của khoản 1 mục II Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11, các trường hợp không thu lệ phí đăng ký cư trú gồm:

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo hoặc thuộc xã, thị trấn vùng cao.

Đồng thời, căn cứ Điều 6 Thông tư 85/2019/TT-BTC, đối tượng được miễn, giảm lệ phí đăng ký cư trú sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể căn cứ vào luật chuyên ngành, văn bản hướng dẫn, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương đó.

Mức phí đăng ký thường trú, tạm trú sắp tới sẽ thế nào?

Hiện nay, mức thu đăng ký thường trú, tạm trú… thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương. Tuy nhiên, tại dự thảo này, Bộ Tài chính đã đề xuất những mức thu cụ thể áp dụng với một số thủ tục đăng ký cư trú như sau:

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sắp tới là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Anh Tuấn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên