MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 doanh nghiệp HLA, HLC, YBC bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Mức phạt từ 50-70 triệu đồng tùy từng doanh nghiệp.

Ngày 20/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 236/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA). Địa chỉ: KE A2/7 Tân Kiên Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2013 (công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo quản trị công ty năm 2013, Báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2012 - 2013 (công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2012, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi công ty liên kết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

..........................................

Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC), địa chỉ: Tổ 16, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không thực hiện công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012; công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 2, 4 năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý 1, 4 năm 2012, Báo cáo tài chính các Quý 1, 2 năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2013, về việc giải trình cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

..............................

Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC), địa chỉ: Hà Lầm, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử Công ty về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2010, Báo cáo thường niên năm 2010, Báo cáo tài chính Quý 2 và Quý 4 năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012; công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính Quý 1 và Quý 2 năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 3 và Quý 4 năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 và Quý 3 năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.thanhhuong

Trí Thức Trẻ/UBCKNN

Trở lên trên