TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán ACBS: Số dư phải thu khác cuối năm 2014 đạt hơn 1.200 tỷ, lãi cả năm gần 250 tỷ đồng

Chứng khoán ACBS: Số dư phải thu khác cuối năm 2014 đạt hơn 1.200 tỷ, lãi cả năm gần 250 tỷ đồng

LNST quý 4 đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 130 tỷ đồng cùng kỳ 2013. Luỹ kế cả năm 2014, ACBS lãi 249 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lãi 90 tỷ đồng năm 2013.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả kinh doanh năm 2014.

Điểm đáng chú ý thứ nhất là khoản phải thu ngắn hạn của công ty đã giảm khá mạnh từ mức 1.560 tỷ đồng đầu năm còn 1.297 tỷ đồng cuối năm. Trong danh mục phải thu ngắn hạn của công ty thì chỉ có 87 tỷ đồng là phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán. Các khoản phải thu khác lên đến 1.203 tỷ đồng. Trong bảng kê chi tiết các khoản phải thu, đáng chú ý là phát sinh phải thu trong kỳ tăng/giảm với con số lần lượt là 16.300 tỷ đồng và 16.512 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn cuối năm 2014 đạt hơn 750 tỷ đồng.

Dư tiền cuối năm 2014 đạt 515 tỷ đồng, tăng mạnh so với số dư 241 tỷ đồng đầu năm.

Năm 2014, ACBS đã đáo hạn chứng khoán dài hạn trị giá 200 tỷ đồng nên số dư các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh từ 377 tỷ đồng đầu năm còn 180 tỷ đồng cuối năm.

Về kết quả kinh doanh, quý 4 và cả năm 2014 công ty đạt tăng trưởng lợi nhuận mạnh so với cùng kỳ. Riêng quý 4, doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và đóng góp lớn cho sự tăng trưởng này là mảng môi giới và mảng doanh thu khác.

LNST quý 4 đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 130 tỷ đồng cùng kỳ 2013. Luỹ kế cả năm 2014, ACBS lãi 249 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lãi 90 tỷ đồng năm 2013.

Phương Chi

Thanh Hương

Theo Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên