MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCK hoạt động từ 3 năm trở lên mới được chuyển nhượng

09-04-2009 - 09:16 AM | Thị trường chứng khoán

CTCK hoạt động từ 3 năm trở lên mới được chuyển nhượng

Tổ chức kinh doanh chứng khoán có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới thỏa mãn điều kiện bán.

Nội dung thuộc dự thảo Thông tư Hướng dẫn về việc hợp nhất, sáp nhập các tổ chức kinh doanh chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán.

 

Theo đó, nguyên tắc bán tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định theo phương thức thỏa thuận trên cơ sở Hợp đồng chuyển nhượng. Bên mua phải có cam bằng văn bản về việc không bán lại tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời gian quy định của Hợp đồng (tối thiểu 01 năm).

 

Tổ chức kinh doanh chứng khoán có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới thuộc điều kiện bán tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán trực thuộc.


Ngoài ra, nguyên tắc hợp nhất, sáp nhập yêu cầu: thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, thành viên góp vốn từ 5% vốn điều lệ trở lên, người có liên quan tới các cá nhân và các tổ chức, cá nhân là người biết thông tin nội bộ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán tham gia hợp nhất, sáp nhập không được thực hiện việc cho, tặng, cầm cố, thế chấp, cho vay, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán tham gia hợp nhất, sáp nhập trong thời gian bắt đầu kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hợp nhất, sáp nhập và kết thúc sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày các tổ chức kinh doanh chứng khoán hợp nhất, sáp nhập được cấp phép thành lập và hoạt động.


Trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ chối chấp thuận nguyên tắc việc hợp nhất, sáp nhập tổ chức kinh doanh chứng khoán thì các hoạt động cho, tặng, cầm cố, thế chấp, cho vay, giao dịch, chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân nêu trên được phép thực hiện ngay sau khi có văn bản từ chối chấp thuận.


Trường hợp người nắm giữ chứng khoán cùng loại, cùng đợt phát hành tại tổ chức kinh doanh chứng khoán tham gia hợp nhất, sáp nhập phải được đối xử công bằng.


Nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư lần này là tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận sáp nhập có thể sử dụng nguồn vốn vay, vốn huy động từ các đợt phát hành trái phiếu, vốn chủ sở hữu để chi trả cho cổ đông, thành viên góp vốn tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán bị sáp nhập.

Uỷ ban chứng khoán giải thích việc ban hành dự thảo Thông tư trên để hoàn thiện khung pháp lý và các văn bản hướng dẫn cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện chương trình ban hành văn bản pháp luật của Bộ Tài chính.

Được biết, trường hợp đầu tiên thực hiện bàn giao tài khoản cho CTCK khác là CTCK Gia Anh .Do không đủ vốn không đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ môi giới nên Gia Anh phải bàn giao số tài khoản của mình cho Công ty chứng khoán An Phát.


Vũ Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên