MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt doanh nghiệp phải giải trình lệch kiểm toán

Chuyện muôn thuở về lệch kiểm toán vẫn xảy ra!

Chuyện doanh nghiệp tự lập báo cáo tài chính và báo cáo này sai lệch (thậm chí sai lệch rất nhiều) so với báo cáo đã được đơn vị kiểm toán độc lập ký đã thành chuyện muôn thuở trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư đã không ít lần oán thán khi số liệu kiểm toán chênh lệch lớn so với số liệu công ty tự công bố.

Mùa kiểm toán năm nay, tình hình lệch số liệu kiểm toán dường như không hề giảm đi. Mới trung tuần tháng 3 mà đã hàng loạt doanh nghiệp phải giải trình.

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55): LNST sau kiểm toán nắm 2013 đạt 21,78 tỷ đồng, tăng 233 triệu đồng so với số đã công bố. Nguyên nhân là công ty ký hợp đồng thuê văn phòng tại toà nhà HH4 của Tổng công ty Sông Đà với thời gian thuê 50 năm và trong năm 2013 đơn vị đã thực hiện phân bổ vào chi phí quản lý nhanh 2 lần so với thời gian thuê trên hợp đồng (25 năm áp dụng đối với tài sản trên đất theo phương pháp trích khấu hao nhanh nhằm rút ngắn thời gian trích khấu hao). Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán xác định thời gian phân bổ theo đúng thời gian ghi trên hợp đồng dẫn đến  làm giảm chi phí quản lý, tăng lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (VBC): LNST sau kiểm toán năm 2013 đạt 22,26 tỷ đồng, giảm 141 triệu đồng so với trước kiểm toán. Nguyên nhân chênh lệch là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 171.757.800 đồng do tăng Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính theo tiền lương thực hiện của Giám đốc và Kế toán trưởng. Trong năm tiền lương của Giám đốc và Kế toán trư ởng tăng nhưng do sơ suất Kế toán đã không bổ sung phụ cấp theo mức tăng tiền lương mà vẫn để nguyên mức kế hoạch.

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC): Sau kiểm toán, mức lỗ năm 2013 lên đến 2,17 tỷ đồng, tăng lỗ 995 triệu đồng so với số liệu trước đó. Nguyên nhân là do tăng giá vốn hàng bán, giảm hàng tồn kho do đã xác định lại cách tính hàng tồn kho.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN): LNST sau kiểm toán 2013 đạt hơn 500 triệu đồng, giảm so với mức 516 triệu đồng trước đó. Nguyên nhân là do công ty hạch toán bổ sung thêm doanh thu và giá vốn tương ứng. Ngoài ra, công ty hạch toán bổ sung một số chi phí lãi vay phải trả do hạch toán thiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (PCG): Sau kiểm toán, lợi nhuậnc của PCG đạt 14,63 tỷ đồng, giảm so với mức 14,92 tỷ đồng đã công bố trước đó. Nguyên nhân là do tại thời điểm lập báo cáo tài chính, do công ty chưa thu thập được toàn bộ chứng từ của năm 2013 nên chỉ tiêu giá vốn hàng bán chưa được ghi nhận đầy đủ. Đến thời điểm lập báo cáo kiểm toán, công ty đã ghi nhận bổ sung các chứng từ nói trên.

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2): LNTT năm 2013 sau kiểm toán của SD2 đạt  15,41 tỷ đồng, giảm 2,08 tỷ đồng so với công bố trước đó. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng 1,32 tỷ đồng do kiểm toán xác định thêm giá vốn công trình biệt thự song lập Dương Nội. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 748 triệu đồng do kiểm toán xác định thêm chi phí quản lý trong kỳ vốn hoá từ chi phí trả trước dài hạn. Chi phí khác tăng hơn 10 triệu đồng do kiểm toán xác định khoản tiền ứng trước nhiên liệu cho CTCP Xây dựng 559 đơn vị đã bỏ không thực hiện hợp đồng.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM): LNST sau kiểm toán năm 2013 đạt 86,55 tỷ đồng, giảm so với công bố trước đó. Nguyên nhân là do công ty điều chỉnh thuế TNDN tăng 705.728.842 đồng từ đó làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 705.728.842 đồng so với Báo cáo tài chính công ty tự lập.

Nguyễn Thanh

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên