MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HVX: Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

HVX: Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Lý do: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 19/08/2014, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 309/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) ra diện cảnh báo kể từ ngày 21/08/2014.

Lý do: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, theo quy định tại Khoản 4.1 và Khoản 4.2 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

thunm

Theo HSX

Trở lên trên