TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

PVC, IVS, COM, UIC, CJC, DTL, SVI, L61, TBD, MED vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí –CTCP (PVC): ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 10/8/2015.

CTCP Vật tư Xăng Dầu (COM): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% (02 cổ phiếu nhận 500 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 23/7/2015.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhân cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 6/8/2015.

CTCP Du lịch và Thương mại Vinacomin (DLT): Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 15/7/2015.

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC): Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 27/7/2015.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI): Ngày 16/7 ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Đồng thời SVI cũng thông báo chốt danh sách nhận cổ phiếu từ đợt phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 5:1 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thực hiện 18/8/2015.

CTCP Lilama 69-1 (L61): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 12/8/2015.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD – UpCOM): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 12/8/2015.

CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 20/7/2015.

Thanh Mai

Trở lên trên