MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ quản lý dự trữ ngoại hối 100 tỷ USD của Thủ tướng Singapore đã đến Việt Nam

Mục đích của GIC là đạt được mức tăng trưởng ổn định trong dài hạn, thắng được mức lạm phát trung bình 20 năm trên toàn cầu.

Theo nguồn tin của chúng tôi, GIC – một trong số các Quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds – SWF) hàng đầu trên thế giới đã rót vốn vào một công ty tại Việt Nam.

Vậy GIC là ai và mô hình SWF như thế nào?

Danh mục đầu tư hơn 100 tỷ USD

GIC hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ Singapore được thành lập vào năm 1981 theo Luật Doanh nghiệp Singapore.

GIC là một trong các Tổ chức quản lý quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới với hơn 1.200 nhân viên và đầu tư hơn 100 tỷ USD tại hơn 40 quốc gia. GIC có văn phòng đại diện tại 9 thành phố trên toàn cầu và có trụ sở chính đặt tại Singapore.

GIC có gần 30 năm kinh nghiệm đầu tư đại chúng tại hơn 45 thị trường chứng khoán và thị trường OTC đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn và tương lai, tài nguyên, ngoại hối, tiền tệ và phái sinh.

Danh mục đầu tư bất động sản của GIC là một trong số ít danh mục đầu tư toàn cầu. GIC nằm trong top 10 các công ty đầu tư bất động sản có tài sản quản lý lớn nhất thế giới.

Danh mục đầu tư tư nhân của GIC cũng là một trong các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 100 nhà quản lý quỹ giỏi nhất thế giới.

Luôn giữ quan điểm thận trọng trong việc tiếp cận đầu tư với thời gian đầu tư dài hạn, GIC luôn thực hiện việc xác định và quản lý rủi ro là một phần không thể tách rời của trách nhiệm quản lý tại tất cả các cấp. GIC đặt ra một khuôn khổ quy định nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý rủi ro để đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho khách hàng.

Quản lý dự trữ ngoại hối cho Chính phủ Singapore với các điều khoản ngặt nghèo

Mục đích của GIC là đạt được mức tăng trưởng ổn định trong dài hạn, thắng được mức lạm phát trung bình 20 năm trên toàn cầu. Với kết quả này, GIC hoàn toàn chịu trách nhiệm để duy trì và tăng cường dự trữ ngoại hối của Singapore. Dự trữ cung cấp dòng thu nhập có thể được chi tiêu hoặc để đầu tư cho lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai. GIC không sở hữu các quỹ họ quản lý, họ quản lý các quỹ này thay mặt cho Chính phủ Singapore.

Tỷ suất đầu tư của GIC đã điều chỉnh tỷ lệ lạm phát toàn cầu 20 năm.

Ông Lý Hiển Long – Thủ tướng thứ 3 của Singapore đang là Chủ tịch của GIC. Từ năm 1991, Hiến pháp Singapore đã cho phép Thủ tướng Singapore được bầu bởi người dân Singapore 6 năm một lần và có mọi quyền hạn để bảo vệ dự trữ quốc gia trong suốt thời kỳ đương nhiệm.

Thủ tướng Singapore độc lập với Chính phủ và không phải là thành viên của đảng phái chính trị nào. Hệ thống này nhằm đảm bảo rằng Chính phủ trong 1 ngày không được tiêu quá số tiền kiếm được trong suốt nhiệm kỳ hoặc dự trữ quá khứ mà không có sự đồng ý của Thủ tướng.

Không ai được bổ nhiệm vào hoặc bị bãi nhiệm khỏi HĐQT của GIC mà không được sự đồng ý của Thủ tuớng.

GIC là một trong những thành viên sáng lập chính nguyên tắc Santiago, một tập hợp các nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành cho các quỹ SWF. Các nguyên tắc được công bố vào năm 2008 bởi Tổ chức các quỹ đầu tư quốc gia (International Working Group of Sovereign Wealth Funds (IWG), bao gồm 23 nước thành viên trong đó có Singapore. GIC tuân thủ và thực hành đầu tư theo 3 tinh thần của nguyên tắc này về khung pháp lý, mục tiêu phối hợp với chính sách kinh tế vĩ mô, cơ cấu quản trị, khuôn khổ đầu tư và quản trị rủi ro.


Trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo GIC

Một hợp đồng ủy thác đầu tư gồm các điều khoản bổ nhiệm, mục tiêu đầu tư, chu kỳ đầu tư, tiêu chí đo lường rủi ro và các hướng dẫn đầu tư.. Bộ tài chính sẽ đại diện Chính phủ Singapore trong các giao dịch với GIC, nhưng không được can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào các quyết định đầu tư của công ty.

Ban quản trị giám sát các lĩnh vực quan trọng gồm chính sách đầu tư, quy trình đầu tư, rủi ro, kiểm toán, phát triển bộ máy và nhân sự. Các tư vấn giàu kinh nghiệm cố vấn cho Hội đồng về ý tưởng và các khía cạnh liên quan đến các lĩnh vực đó.

Tổng kiểm toán, người sẽ do Thủ tướng Singapore bổ nhiệm, trình báo cáo thường niên cho Thủ tướng và Quốc hội về kết quả kiểm toán các quỹ đại chúng của Chính phủ và cơ quan Chính phủ khác.

Hội đồng quản trị GIC nhận trách nhiệm cuối cùng cho việc phân bổ tài sản và hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Ban điều hành quản lý chiến lược đầu tư và thường xuyên thảo luận về hiệu suất danh mục đầu tư với HĐQT. Tất cả các giao dịch tài chính của GID đều được báo cáo cho Kế toán tổng hợp của Singapore. Ban điều hành cũng báo cáo với Bộ Tài chính về các rủi ro và hiệu suất của các danh mục đầu tư mỗi năm.

Đầu tư như thế nào?

Ba nguồn mang lại lợi nhuận cho GIC bao gồm: thu nhập từ danh mục tham chiếu, bao gồm 65% cổ phiếu và 35% trái phiếu toàn cầu (65:35). Danh mục 65:35 có rủi ro của chiến lược đầu tư dài hạn từ các chính phủ.


Tỷ suất lợi nhuận của GIC đã được điều chỉnh tỷ lệ lạm phát toàn cầu 20 năm

Nguồn thứ hai đến từ chiến lược phân bổ tài sản. Trong số các hạn chế rủi ro của danh mục tham chiếu, GIC thu được lợi nhuận vượt trội trong dài hạn thông qua các chiến lược phân bổ tài sản. Sáu lĩnh vực đầu tư của danh mục chính sách bao gồm (i) chứng khoán ở các thị trường phát triển, (ii) chứng khoán ở các thị trường mới nổi, (iii) Trái phiếu danh nghĩa và tiền mặt, (iv) trái phiếu điều chỉnh lạm phát, (v) đầu tư tư nhân, (vi) Bất động sản.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua việc đa dạng hóa danh mục và tìm kiếm lợi nhuận vượt trội từ các thị trường mới nổi cũng như các kênh tài sản đầu tư kém thanh khoản khác.


GIC phân bổ 44% tài sản tại Châu Mỹ, 25% tại Châu Âu, 28% tại Châu Á và 3% tại Châu Đại Dương

Nguồn mang lại lợi nhuận thứ 3 đến từ đầu tư chủ động. GIC áp dụng các chiến lược đầu tư khác nhau với mỗi kênh tài sản. Danh mục đầu tư chủ động được kiểm soát dựa trên các tiêu chí kiểm soát rủi ro được thông qua bởi HĐQT của GIC. Hiệu quả những khoản đầu tư sẽ được so sánh trực tiếp với chi phí vốn cộng thêm khoản lợi nhuận bù đắp rủi ro.

Việc GIC tìm cơ hội đầu tư vào một công ty tại Việt Nam cho thấy tiềm năng to lớn của các công ty trong nước trong việc thu hút vốn ngoại, miễn là công ty đó đủ minh bạch, quản trị rủi ro tốt và có tầm nhìn chiến lược dài hơi.

Theo Phương Mai

thanhhuong

NDH Money

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên