MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp

09-10-2022 - 12:16 PM | Xã hội

Sáng 9/10 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra phiên bế mạc thành công tốt đẹp, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng 9/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trọng Phú)

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư nêu rõ, một điểm mới tại Hội nghị lần này là: Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ tin tưởng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cho Đất nước ta ngày càng cường thịnh, Dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Hội nghị đã thống nhất nhận định: Trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp đặt ra không ít khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 5.

Với tinh thần không được chủ quan lơ là, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối về tài chính - ngân sách nhà nước.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 6.

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 7.

Về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau hội nghị Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 9.

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo đảm yêu cầu: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; Bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 10.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao cho rằng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với thành công của Hội nghị và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 12.

Sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cho Đất nước ta ngày càng cường thịnh, Dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 13.

Các đại biểu vỗ tay thể hiện sự thống nhất cao với bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp - Ảnh 14.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII./.

Theo Trọng Phú

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên