MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN): Quý 1 lãi 689 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN): Quý 1 lãi 689 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ

Nhờ lãi gộp tăng cao và thanh lý tài sản Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) báo lãi lớn trong quý 1/2022.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM: MVN) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2022.

Cụ thể, riêng quý 1 doanh thu thuần đạt 3.264 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 898 tỷ đồng tăng 56% so với quý 1 năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 153 tỷ đồng xuống còn 87 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 8%. Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 46% và 18,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý hoạt động khác báo lãi tới 140 tỷ đồng cao gấp hơn 8 lần cùng kỳ trong đó có 135 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý tài sản.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN): Quý 1 lãi 689 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Kết quả LNST đạt gần 689 tỷ đồng tăng 102% so với quý 1/2021. LNST thuộc về công ty mẹ là 554 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, VIMC đạt mục tiêu doanh thu tương ứng đạt 12.511 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.518 tỷ đồng, tương ứng giảm 13% và 31% so với thực hiện trong năm trước.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 MVN đã hoàn thành 26% mục tiêu về doanh thu và 31% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

VIMC dự kiến lợi nhuận của khối vận tải biển và dịch vụ hàng hải đều có sự tăng trưởng so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận khối cảng biển sẽ giảm mạnh do trong năm 2021, lợi nhuận hợp nhất Cảng Sài Gòn ghi nhận khoản bất thường khoảng 484 tỷ đồng từ khoản cơ cấu khoản nợ vay của SP-PSA. Đồng thời, lợi nhuận Cảng Quy Nhơn trong năm 2022 cũng có khả năng giảm 220 tỷ đồng do không còn mặt hàng thiết bị điện gió.

Trong năm 2022, công ty con CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA) sẽ giảm mạnh hoạt động đại lý vận tải hàng không vì có biên lợi nhuận thấp, đồng thời VIMC cũng dự báo cước vận tải biển năm 2022 sẽ giảm. Ngoài ra, Công ty VIMC Logistics cũng giảm doanh thu thu hộ trả hộ từ hoạt động đại lý hãng tàu và giảm doanh thu hàng dự án.

https://cafef.vn/tong-cong-ty-hang-hai-viet-nam-mvn-quy-1-lai-689-ty-dong-tang-102-so-voi-cung-ky-20220429123721458.chn

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên