MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay 25/4, miễn thuế hàng hóa xuất và nhập khẩu theo điều ước quốc tế

25-04-2021 - 17:47 PM | Xã hội

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chính thức có hiệu lực từ hôm nay 25/4.

Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định như: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế XNK quy định về: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Công văn yêu cầu không thu thuế XNK đối với hàng hóa NXK gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan theo các tiêu chí tại mẫu số 02 phụ lục VIIa hoặc công văn yêu cầu không thu thuế theo mẫu số 09a phụ lục VII (1 bản chính).

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục XNK hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Nghị định số 18 có hiệu lực từ 25/4/2021, bãi bỏ một số nội dung tại nghị định số 134/2016/NĐ-CP và các Thông tư số 90/2011/TT-BTC, Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Thông tư sô 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;.

Hồng Vân

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên