MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãng phí gần 5.000 tỉ đồng từ các container “rác thải”

Gần 5.000 tỉ đồng bị lãng phí do chi phí kho bãi, bên cạnh đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các container chứa rác thải.

Hơn 5.000 container tồn đọng, nằm bất động tại các cảng biển trong suốt hơn 3 năm qua. Vấn đề này đã từng phản ánh trong các chương trình trước đây, thế nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự trước những ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và môi trường.

Ngoài việc lãng phí do chi phí kho bãi, nguy cơ ô nhiễm môi trường, liệu nền kinh tế còn đang chịu những thiệt hại gì khác?

 

Hồng Cúc

Theo VTV

Trở lên trên