MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Cảng Sài Gòn đạt sản lượng container 71,4 triệu tấn năm 2015

Ngày 1/1/2016, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng Chính trị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân cho biết, năm 2015, sản lượng container thông qua Tổng công ty đạt 5,37 triệu teus (71,4 triệu tấn), tăng 12,89% so với năm 2014, đạt 100,34% kế hoạch 2015.

Trong số đó, sản lượng container xuất nhập khẩu đạt 5,122 triệu teus , tăng 11,6% so với năm 2014.

Riêng Cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Cát Lái và Hiệp Phước) thuộc Tổng công ty đạt 3,95 triệu teus, tăng 9,83% so với thực hiện năm 2014, chiếm 86% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải đạt sản lượng 1,08 triệu teus, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2014, chiếm 75% thị phần khu vực.

Năm 2015, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt doanh thu 14.930 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế 1.825 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2014, nộp ngân sách 407 tỷ đồng; Lương và tổng thu nhập bình quân đảm bảo đời sống cho trên 5.387 cán bộ, công nhân viên, người lao động với lương bình quân 20,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,5 triệu đồng/ người/tháng so với năm 2014.

Về nhiệm vụ năm 2016, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phấn đấu đạt sản lượng 6,06 triệu teus (80,6 triệu tấn), chiếm 113% so với năm 2015.

Riêng cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh(Cát Lái-Phú Hữu-Hiệp Phước) thuộc Tổng công ty đạt 4,4 triệu teus, chiếm 86% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh thu 15.833 tỷ đồng, chiếm 106,05% thực hiện năm 2015, trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.713 tỷ đồng, tương đương 94% thực hiện năm 2015 và nộp ngân sách Nhà nước 304 tỷ đồng./.

Theo Hoàng Hải

VIETNAM+

Trở lên trên