MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thủ tướng: Dự kiến năm 2015 sẽ cổ phần hóa được 200/289 doanh nghiệp

Thủ tướng: Dự kiến năm 2015 sẽ cổ phần hóa được 200/289 doanh nghiệp

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thu về gần 12,8 nghìn tỷ đồng, bằng 1,47 lần giá trị sổ sách, tăng 149% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Chính phủ đã tập trung vào cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. DNNN tập trung hơn vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu. Quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu được tăng cường.

Theo Thủ tướng, thời gian qua đã sắp xếp 465 DNNN, trong đó cổ phần hóa 353 doanh nghiệp. Dự kiến năm 2015, cổ phần hóa được 200/289 doanh nghiệp. Như vậy, kế hoạch về cổ phần hóa 289 doanh nghiệp trong năm nay đã không hoàn thành mục tiêu.

Báo cáo của Thủ tướng cũng cho biết, đã có 70 doanh nghiệp cổ phần hóa bán cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng với tổng số lượng cổ phần chào bán trên 734 triệu cổ phiếu (trị giá trên 7.340 tỷ đồng). Số cổ phiếu bán được trên 232 triệu cổ phiếu, đạt 36,1% tổng số lượng cổ phần chào bán.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thu về gần 12,8 nghìn tỷ đồng, bằng 1,47 lần giá trị sổ sách, tăng 149% so với cùng kỳ năm trước.

Năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNNđược nâng lên; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển.DNNN cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng tài sản của DNNN (theo báo cáo của công ty mẹ) năm 2015 tăng khoảng 36% so với năm 2010, vốn chủ sở hữu tăng 62%, doanh thu tăng 18%, lợi nhuận trước thuế tăng 56%;

Theo báo cáo hợp nhất tổng tài sản tăng 26%, vốn chủ sở hữu tăng 57%, doanh thu tăng 14%, lợi nhuận trước thuế tăng 16%.

Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết sẽ phát triển mạnh các loại hình và nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tái cơ cấu DNNN, tập trung cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành;

Thứ hai, bán hết phần vốn trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường;

Thứ ba, sử dụng một phần số tiền thu được cho đầu tư phát triển;

Thứ tư, tăng cường quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu;

Thứ năm, bố trí đúng cán bộ lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động.

Phân định rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường và thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty và các nông lâm trường quốc doanh. Triển khai Chương trình kế hoạch theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2015, tập trung lập phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014.

Khuyến khích phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình.

Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng nhiều lao động. Phát triển bền vững và nhân rộng các mô hình hợp tác hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Khánh Nhi

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên