MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietbank dự kiến tăng gần gấp rưỡi lợi nhuận trong năm nay

07-04-2023 - 09:47 AM | Tài chính - ngân hàng

Vietbank dự kiến tăng gần gấp rưỡi lợi nhuận trong năm nay

Vietbank vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 960 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2022

Vietbank kỳ vọng đến cuối năm 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sẽ đạt 960 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2022.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 dự kiến cán mốc 125.000 tỷ, tăng 12% so với năm 2022; huy động vốn khách hàng tăng 17% đạt 95.000 tỷ; dư nợ tín dụng tăng 12% lên 75.600 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2,5%.

VietBank dự kiến tăng gần gấp rưỡi lợi nhuận trong năm nay - Ảnh 1.

Năm 2022, Vietbank có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 523 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ bắt buộc, ngân hàng vẫn còn hơn 444 tỷ đồng. Ngân hàng kiến nghị không chia cổ tức mà giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ  trong năm 2023

VietBank cho biết, ngày 26/04/2022, Đại hội cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Kế hoạch cũng đã được NHNN chấp thuận.

Tuy nhiên, tình hình thị trường tài chính trong nước giai đoạn cuối năm 2022 và kéo dài qua các tháng đầu năm 2023 có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao và thanh khoản toàn thị trường có những thời điểm căng thẳng nhất định. Tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến nhà đầu tư và cổ đông.

Bên cạnh đó, theo tính toán, kế hoạch vốn mục tiêu tối thiểu giai đoạn 2023-2026 đáp ứng được ICAAP. Hội đồng quản trị (HĐQT)cũng đã xây dựng phương án tăng vốn cấp 2 trong các năm để đảm bảo vừa có thể phát triển kinh doanh và vừa đảm bảo các tiêu chuẩn vốn theo quy định. Vì vậy, việc chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2022 không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh doanh.

Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng. Do đó, HĐQT đề xuất tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua năm 2022.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HSX

Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng năm 2022 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank (mã chứng khoán: VBB) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX).

Theo báo cáo của lãnh đạo ngân hàng, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, năm 2021 và phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, VietBank đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, các chỉ số tài chính và quản trị điều hành theo quy định của pháp luật để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa đảm bảo về quy định hành chính, chưa đáp ứng được điều kiện theo quy định theo quy định tại Khoản 7, Điều 5, Thông tư 26/2012/TT-NHNN nên chưa thể tiến hành niêm yết cổ phiếu.

Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu VBB có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho việt Vietbank ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là Công ty đại chúng quy mô lớn, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025, vì vậy HĐQT VietBank tiếp tục trình cổ đông về việc thực hiện niêm yết trên HoSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.


Văn Tuệ

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên