MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinalines lỗ 324 tỷ đồng trong năm 2020

Vinalines lỗ 324 tỷ đồng trong năm 2020

Lũy kế cả năm 2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) lỗ 324 tỷ đồng mặc dù được xóa, cơ cấu nợ 582 tỷ đồng.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM: MVN) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.635 tỷ đồng giảm 7,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 494,6 tỷ đồng giảm 5,5% so với quý 4/2019.

Trong kỳ, Vinalines có 147 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng nhẹ so với cùng kỳ, hoạt động liên kết liên doanh có lãi hơn 41 tỷ đồng thay vì lỗ 2,3 tỷ đồng như cùng kỳ 2019, tuy nhiên chi phí QLDN tiếp tục tăng cao từ 327,7 tỷ đồng lên 1.310 tỷ đồng khiến Vinalines lỗ thuần 800 tỷ đồng trong khi quý 4/2019 lợi nhuận thuần đạt 138,7 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác tiếp tục mang về cho Vinalines 688 tỷ đồng lợi nhuận giúp Tổng công ty chỉ còn lỗ sau thuế 240,7 tỷ đồng, trong khi quý 4/2019 LNST đạt 674 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Vinalines đạt 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,7% so với năm ngoái, LNST âm 180,6 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 324 tỷ đồng, trong khi năm 2019 LNST đạt 419 tỷ đồng và lãi công ty mẹ là 82 tỷ đồng.

Vinalines lỗ 324 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Kết thúc năm 2020, khoản mục thu nhập khác của MVN đến từ 132 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý tài sản và 582 tỷ đồng lãi vay được xóa, cơ cấu nợ với ngân hàng.

Vinalines lỗ 324 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 2.

Việt Dũng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên