MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinatex (VGT) đặt mục tiêu lãi 749 tỷ đồng năm 2017

19-06-2017 - 19:13 PM | Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 trong đó chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%.

Ngày 29/6 tới đây Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Nhận định về thị trường năm 2017, Ban lãnh đạo công ty cho rằng hiệp định EVFTA chưa có hiệu lực trong năm 2017 song đây lại là cơ hội để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và Vinatex có bước chạy đà tốt hơn nhằm cải thiện thị phần tại Châu Âu trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Do vậy, ban lãnh đạo công ty trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất gần 16.000 tỷ đồng, giảm 3% so với doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 749 tỷ đồng, tăng 9,59% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Riêng quý 1 vừa qua Vinatex đạt 3.894 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 134 tỷ đồng, hoàn thành 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 126,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 75,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bạn lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với việc dành 250 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian chi trả trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Xem thêm tài liệu trình ĐHCĐ

Vĩnh Xuân

Nhịp sống kinh tế/VGT

Trở lên trên